29 kol - 04 ruj
DALMACIJA
Korčula
Korčula
Crkva sv. Marka

Korčulanski barokni festival

Korčula | Crkva sv. Marka

29 .08 - 04.09 .2022

Korčulanski barokni festival

Zanimljiva glazbena scena oblikuje se u Korčuli (Foto: Kristina Štedul Fabac / Pixell)

share

Ponedjeljak, 29.08

MOREŠKA 21:00 Ljetno kino

Utorak, 30.08

Koncert klasične glazbe / Frano Fabris- klavir, Marko Rušnov -sax

21:00 Atrij gradske vijećnice

Četvrtak, 01.09

Korčulanski barokni festival – Prezentacija
„LD“ čembala: Pavao Mašić (čembalo),
Aapo Hakkinen (čembalo), Iskra Diklić
(čembalo), Laura Vadjon (violina)

Petak, 02.09

Korčulanski barokni festival – „Barokna
moreška“: Hrvatski barokni ansambl & KUD
Moreška

20:00 Ljetno kino

Petak, 02.09

Korčulanski barokni festival – „Music for a
while“: Renata Pokupić (mezzosopran),
Academy of Ancient Music (UK), Bojana
Čičić (violina i umjetničko vodstvo)

21:00 Katedrala Sv. Marka

Subota, 03.09 Korčulanski barokni festival – Only

JSB“: Hrvatski barokni ansambl, Laura
Vdjon (violina i umjetničko vodstvo),
Nikolina Hrkać (sopran), Ana Benić
Šalinović (traverso flauta), Stješan Nodilo
(oboa d'amore), Krešimir Fabijanić (truba),
Pavao Mašić (čembalo)

21:00 Katedrala Sv. Marka

Nedjelja, 04.09 Korčulanski barokni festival,Only

JSB“: Hrvatski barokni ansambl, Laura
Vdjon (violina i umjetničko vodstvo),
Nikolina Hrkać (sopran), Ana Benić
Šalinović (traverso flauta), Stješan Nodilo
(oboa d'amore), Krešimir Fabijanić (truba),
Pavao Mašić (čembalo)

20:00 Župna crkva Sv. Josipa

Turistička zajednica Grada Korčule ne odgovara za eventualne izmjene od strane organizatora programa.

 

Sljedeći događaj

30
kol
Osijek
Crvka Sv. Križa
Koncert prijatelja • orgOS 2022