Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

Cantus d.o.o., Baruna Trenka 5, iz Zagreba, OIB 35289396071 (u daljnjem tekstu: “Cantus“) kao odgovorno društvo brine o Vašoj privatnosti i zaštiti Vaših osobnih podataka. U tu svrhu donijeli smo ova Pravila privatnosti kako bismo Vas informirali o načinima sakupljanja i obrade osobnih podataka.

KORIŠTENJE STRANICE WWW.GLAZBA.HR

Cantus je vlasnik stranice www.glazba.hr te prilikom posjeta istoj automatski prikupljamo određene podatke i statističke informacije putem naših Internet servera ili „kolačića“. Primjeri informacija o Vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koje korisnike vode do naše stranice, Vaša IP adresa, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podaci Vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd. Svrha takve obrade je da svoje stranice uredimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje odnosno da ih prilagodimo Vašim potrebama.

U svrhu prikupljanja podataka Cantus koristi:

– Google Analytics
– Google AdWords Remarketing

Naša stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice kojima Cantus ne upravlja i za koje nije odgovorna. Predlažemo da pregledate pravila zaštite osobnih podataka takvih stranica da se upoznate kako se na njima prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci.

Cantus kao voditelj obrade osobnih podataka štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 • izvršenja zakonskih obveza i ovlasti – kada je obrada nužna za ostvarivanje prava kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev
 • zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo radi zadovoljenja vaših legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti:
  • vođenje sudskih postupaka radi ostvarivanja prava i vođenje evidencije o njima
  • zaštita osoba i imovine
  • ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
  • odgovaranje na upite ili obavljanja svih drugih poslova vezanih uz ostvarivanje i zaštitu autorskih prava
 • nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti HDS se mora obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o reviziji, Zakonom o udrugama, Zakonom o porezu na dohodak i drugim poreznim propisima itd.
 • obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe o zaštiti osobnih podataka, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Svrha obrade osobnih podataka određena je zakonom te je Cantus d.o.o. (dalje u tekstu: Cantus) ovlaštenik ostvarivanja kolektivnih autorskih glazbenih prava, a u svom djelovanju štiti ta prava kako u odnosu na domaći tako i na svjetski glazbeni repertoar sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07; 80/11; 125/11; 141/13; 127/14; dalje: ZAPSP) te Odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, klasa UP/I-034-03/00-020/0005, Ur. broj 559-07/3-07-015 od 27. ožujka 2007. U svrhu obavljanja ove djelatnosti HDS je ovlašten prikupljati osobne podatke kako bi mogao ostvarivati predmetna prava.

 

SIGURNOST

Cantus koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitila Vaše podatke. Bilo koji osobni podatak koji ste nam stavili na raspolaganje, u prijenosu će biti enkriptiran preko algoritama kako bi maksimalno osigurala sigurnost naše stranice, a kako bi se izbjegla zlouporaba podataka od strane trećih osoba. Naše se sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju.

Cantus se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice računovodstveni servis ili informacijsko komunikacijski servis)

nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)

kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima

prilikom ostvarivanja prava podaci o nositeljima prava, njihovim autorskim djelima i udjeli na djelima će biti dostupni međunarodnim organizacijama koje održavaju svjetske baze podataka o nositeljima prava, organizacijama za ostvarivanje prava u drugim državama, pojedinim korisnicima prilikom utvrđivanja korištenih autorskih djela, a s ciljem ostvarivanja prava nositelja prava u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima

kada je HDS zakonski dužan dostavljati te podatke.

Osobni podaci bit će poslani u druge države samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s izvršiteljem obrade ugovorili primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

a) temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona);

b) ostale osobne podatke, koje nam Vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom popunjavanja obrazaca, prijava, sklapanja ugovora, tijekom trajanja ugovornog odnosa ili na drugi način, a to su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci koji su posebno osjetljivi s aspekta zaštite osobnih podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim uvjerenjima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju;

c) podatke o djelima, nositeljima prava na djelima te podaci o udjelima na tim djelima te podaci o korištenju djela;

d) podatke koje prikupljamo putem tzv. kolačića postavljenih u Vaš internet preglednik kao primjerice IP adresa sa koje se pristupa internet stranici, vrijeme pristupanja i slično. Sve informacije o kolačićima dobit ćete pri prvom posjetu internet stranici na temelju kojih možete dati ili uskratiti privolu za upotrebu kolačića koji nisu nužni da bi Internet stranica ispravno funkcionirala. Bitno je naglasiti da se postavke kolačića uvijek mogu podesiti u internet pregledniku.

Razdoblje čuvanja
Vaše osobne podatke brišemo ukoliko nisu nužni za ispunjavanje gore navedenih svrha, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Obrađivanje podataka uz privolu

a) U određenim slučajevima je propisana nužnost privole za obradu podataka, a istu možete opozvati u bilo kojem trenutku.

b) Ukoliko povučete određenu privolu, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u predmetne svrhe.

c) Nakon povlačenja privole možete ponovno dati svoju privolu.

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

 • zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
 • zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
  uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa HDS-a
 • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom HDS-a za obradu, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe HDS, te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe HDS, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično.
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
  prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo Vas da se obratite na: HDS, Heinzelova 62a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte: [email protected] HDS će odgovoriti u roku od mjesec dana, osim u iznimnim slučajevima kada je Uredbom propisan drugi rok. Pritužba na obradu osobnih podataka podnosi se nadzornom tijelu na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb. Više informacija o Vašim pravima i zaštiti osobnih podataka možete pronaći ovdje:

Uredba EU o zaštiti podataka 2016/679:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Web stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka:
http://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr

Cantus zadržava pravo izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i putem objave na internetskim stranicama HDS-a.

UPOTREBA KOLAČIĆA - COOKIES (ENG.)

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju mrežno mjesto pohranjuje na Vašem računalu ili bilo kojem drugom uređaju, s informacijama o Vašoj navigaciji na toj mrežnoj stranici. Kolačići su neophodni kako bi olakšali pregledavanje prilagodili ga korisniku te ne oštećuju Vaše računalo.

Iako se u Pravilima upotrebljava opći pojam „kolačići“ jer su oni glavni način pohrane podataka kojima se koristi ovo mrežno mjesto, prostor „lokalne pohrane“ preglednika se upotrebljava u iste svrhe kao i kolačići. Sve se informacije u ovom odjeljku primjenjuju i na tu „lokalnu pohranu“.