21 - 26
stu
Zagreb
Centar za kulturu Peščenica – KNAP

Dani suvremenog muziciranja

Zagreb | Centar za kulturu Peščenica – KNAP

21 - 26.11.2022

Dani suvremenog muziciranja

plakat-MMV-2022-radni-10-min

share

21. 11. | 19:30h | kazalište Knap
Rolf Hind, klavir (Velika Britanija)
S. MacRae, M. Mackie, L. Robertson, M. Simpson, M. Pelo, E. Wilson, T. Coult, D. Jamieson, B. Gaunt, Y. Yannay, B. Lunn, E. Mitchener, S. Harrison, M. King, G. May, Hind – Bhutani

22. 11. 2022. | 19:30h | kazalište Knap
Filip Merčep, marimba
T. Golinski, A. I. Glinska, E. Sammut, K. Abe

24. 11. | 19:30h | koncertna dvorana
Gudački kvartet Porin
B. Bersa, D. Palanović, I. J. Skender, M. Ruždjak, D. Detoni

25. 11. | 19:30h | kazalište Knap
Orkestar mladih glazbenika
S. Glojnarić, M. Ruždjak, P. Hendija, D. Legin, M. Tarbuk

26. 11. | 19:30h | koncertna dvorana
Detonijada
Marco Graziani, violina
Bruno Philipp, klarinet
Vedran Kocelj, truba
Krešimir Starčević, klavir

***

Galerija Događanja
21. – 25. 11. 2022.
Sound Art – Double Portrait
Helena Skljarov

Ulaz na sva događanja je slobodan!

Sljedeći događaj

21
stu
Zadar
Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru
Zadarski komorni orkestar i učenici GŠ Blagoje Bersa