11
srp
Zadar
Crkva sv. Donata

64. Glazbene večeri u sv. Donatu: Gli Incogniti

Zadar | Crkva sv. Donata

11. 07. 2024 | 21:00

64. Glazbene večeri u sv. Donatu: Gli Incogniti

64. Glazbene večeri u sv. Donatu: Gli Incogniti

share

Ciklus Suvremenost rane glazbe

Amandine Beyer, umjetničko vodstvo i violina
Alba Roca, violina
Baldomero Barciela, viola da gamba
Francesco Romano, teorba i barokna gitara
Anna Fontana, čembalo

Program:

Henry Purcell: Sonata br. 6 u C-duru, Z795 iz ‘Sonnata’s of III Parts’ (Sonate u tri dijela)

Nicola Matteis: Suita u a-molu iz ‘Ayres for the Violin’ (Arije za violinu)
Preludio
Adagio
Alemanda ad imitatione d’un tartaglia
Sarabanda Amorosa
Movimento incognito
Gavotta

Henry Purcell: Sonata br. 10 u A-duru, Z799 iz ‘Sonnata’s of III Parts’ (Sonate u tri dijela)

Nicola Matteis: Suita u G-duru, iz ‘Ayres for the Violin’ (Arije za violinu)
Preludio
Musica
Sarabanda
Giga «Al Genio Turchesco»
Aria Burlesca II

Nicola Matteis: Suita u g-molu, iz ‘Ayres for the Violin’ (Arije za violinu)
Preludio in ostinatione
Andamento melancolico
Grave
Aria for the flute
Giga

Henry Purcell: Iz Djela za čembalo solo
Ayre
A New Irish Tune
A New Scotch Tune
Air en Bourrée
A Ground

Nicola Matteis: Suita u C-duru, iz ‘Ayres for the Violin’ (Arije za violinu)
Preludio Allegro
Vivace
Fuga
Aria
Sonata
Diverse Bizarrie sopra la Vecchia Sarabanda o pur Ciaccona

Sljedeći događaj

11
srp
Dubrovnik
Atrij Kneževa dvora
75. DLJI: Jordi Savall & Hespèrion XXI