24
stu
Slatina
Glazbena škola Milka Kelemena

Ana Batinica i Elizabeta Adžaga Merčep u Slatini

Slatina | Glazbena škola Milka Kelemena

24. 11. 2023 | 19:30

Ana Batinica i Elizabeta Adžaga Merčep u Slatini

Ana Batinica i Elizabeta Adžaga Merčep

share

Ana Batinica, flauta | Elizabeta Adžaga Merčep, klavir

Koncert će se održati u petak, 24. studenoga 2023. u koncertnoj dvorani glazbene škole u 19:30 sati.

Program:

P.Gaubert: Suite for Flute and Piano
S.Barber: Canzone for Flute and Piano
G.Enescu: Cantabile et Presto pour Flute avec accompagnement de Piano
G.Tudor: iSonatine za flautu i klavir
E.Burton: Sonatina for Flute and Piano

Sljedeći događaj

24
stu
Rijeka
Pogon kulture
Joker Out