22
tra
Split
Hrvatski dom Split – Koncertna dvorana Ive Tijardovića

Ana Domančić i Mirjam Lučev-Debanić u Hrvatskom domu u Splitu

Split | Hrvatski dom Split – Koncertna dvorana Ive Tijardovića

22. 04. 2024 | 19:30

Ana Domančić i Mirjam Lučev-Debanić u Hrvatskom domu u Splitu

Ana Domančić

share

Ana Domančić, flauta | Mirjam Lučev-Debanić, harfa

Program:
D. Scarlatti: Sonata d-moll, K.89
D. Donizetti: Sonata
B. Wystraete: Improvisation et Variation
J. Jongen: Danse lente
J.M. Damase: Variations “Early morning”

***

H. Busser: Les Ecureuils
Z. Marković: Memento
A. Lemeland: Le havre de Saint-Germain, op.84
F.Doppler – A. Zamara: Casilda Fantaisie

Prožimanje dviju eteričnih boja flaute i harfe, spoj dvaju principa poznatih od antike – onog drvenog, puhačkog, vezanog uz Dionizijev kult, i žičanog trzalačkog, koji je simbolizirao apolinijski red, dosegao je jedan od najosobitijih izraza u glazbi niza francuskih skladatelja, koji su spojili određenu neuhvatljivu, impresionističku nit francuske glazbene tradicije s posebno razvijenom tradicijom drvenih puhačkih instrumenata. Flautistica Ana Domančić u suradnji s harfisticom Mirjam Lučev, zadrla je duboko u istraživanje ovog osobitog repertoara, predstavljajući nam djela od klasike do danas – Henrija Büssera, Josepha Jongena, Auberta Lemelanda i Jean-Michela Damasea, kojima pridružuje skladbu romantičnog flautističkog virtuoza, Franza Dopplera te skladbu hrvatskog skladatelja Zvonimira Markovića.

Sljedeći događaj

22
tra
Zagreb
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana
Cantus Ansambl: Milko Kelemen