17
lis
Autorska večer Branka Okmace
Autorska večer Branka Okmace

Autorska večer Branka Okmace

Autorska večer Branka Okmace | Autorska večer Branka Okmace

17. 10. 2023 | 20:00

Autorska večer Branka Okmace

Autorska večer Branka Okmace

share

U organizaciji pulskog ogranka Hrvatskog društva glazbenih umjetnika u utorak , 17. listopada, na maloj sceni INK s početkom u 20 sati održat će se Autorska večer skladatelja Branka Okmace.

Program koncerta:
1. Intermezzo za klavir solo
2. Impromptu za klavir solo
3. Eco-tarantela za klavir četveroručno
4. Suonar za violu solo
5. Dijalog za dvije flaute
6. Sonatina za klarinet i klavir
7. Sonata za kontrabas i klavir
8. Fantazija za rog i klavir
9. Pet lakih komada za marimbu i klavir
10. Epigram za gudački kvartet

Branko Okmaca je poznati pulski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog. Šira javnost ga najviše poznaje kao dirigenta Puhačkog orkestra Grada Pule u kojem je djelovao preko 25 godina. Vodio je i surađivao je i sa drugim kulturno-umjetničkim društvima u gradu te je član brojnih žirija na susretima zborova. Predaje na Muzičkoj akademiji u Puli. Dobitnik je brojnih nagrada za svoje kompozicije. Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos u kulturi te je dobitnik diskografske nagrade Porin. Redovni je član Hrvatskog društva skladatelja.

Na koncertu će se izvesti njegova instrumentalna komorna djela napisana za različite ansamble. Izvođači na koncertu bit će glazbeni umjetnici s kojima je skladatelj ponajviše i surađivao, a kojima je i posvetio određena djela. To su flautistice Nataša Dragun i Samanta Stell, klarinetist David Kumpare, vibrafonist Vedran Vojnić, hornist Hrvoje Pintarić, kontrabasist Sandro Peročević te klaviristi Elda Krajcar Percan, Tamara Jurkić Sviben, Vesna Ivanović Ocwirk, Jakša Zlatar i Sandro Vešligaj. Gost iz Slovenije je Gudački kvartet 4Strings u sastavu violinista Viviane i Aleksandra Rogine, violiste Petra Njegovana i violončeliste Valentina Rogine.

Zbog ograničenog broja mjesta, ulaznice po 1 EUR podižu se na blagajni kazališta.

Organizator koncerta je HDGU-ogranak Pula u suradnji s INK, producent koncerta je Branko Okmaca, a izvršni producent Sandro Vešligaj.

Koncert je pod pokroviteljstvom Grada Pule i Turističke zajednice Grada Pule.

Sljedeći događaj