11 - 13
svi
Zagreb
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Boris Papandopulo: Amfitrion

Zagreb | Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

11 - 13.05.2023

Boris Papandopulo: Amfitrion

Amfitrion

share

Boris Papandopulo: Amfitrion

Mladenačka opera velikana hrvatske glazbe Borisa Papandopula Amfitrion praizvedena je s golemim uspjehom na sceni zagrebačkoga HNK 1940. godine. Zatim je partitura opere misteriozno nestala i djelo je godinama slovilo kao izgubljeno, da bi tek nedavno bilo pronađeno. Opera se temelji na duhovitu libretu Mije Štimca i Enrica Goliscianija napisanom prema istoimenu Molièreovu antologijskom djelu. Muzička parodija u tri čina Amfitrion donosi inačicu mitološke priče o bogovima Zeusu i Merkuru koji poprimaju ljudski lik i karaktere kako bi dvojici smrtnika – tebanskom vojskovođi Amfitri- onu i njegovu odronancu Sosiasu – zaveli žene.

Ova svojevrsna komedija zabluda dovodi do niza zabavnih, smiješnih i intrigantnih zapleta u radnji, dok briljantna orkestracija sadrži niz upečatljivih arija, majstorskih zborova i sjajnih ansambala. Skladana u predvečerje velikoga svjetskog rata opera Amfitrion je prema riječima samoga autora zamišljena kao djelo koje će u teško, kritično i depresivno vrijeme moći razvedriti i nasmijati publiku.

Djelo je oblikovano na način starijih opera, gotovo kao opera buffa ili singspiel, a sadrži i niz baletnih točaka s tada popularnim plesovima, poput foxtrota ili tanga. Djelo će poslije više od 80 godina od praizvedbe ponovno biti postavljeno na scenu zagrebačkoga HNK u velikome projektu nekoliko umjetničkih akademija predvođenih zagrebačkom Muzičkom akademijom.

AUTORSKI TIM

Libreto

Mijo Štimac i Enrico Golisciani (prema Molièreovoj komediji Amfitrion)

Dirigent

doc. art. Matija Fortuna

Redateljica

Kristina Grubiša (pod mentorstvom izv. prof. art. Krešimira Dolenčića)

Asistenti dirigenta i dirigenti repriza

Mateo Narančić, Ivan Šćepanović

Zborovotkinja

prof. art. Jasenka Ostojić

Asistent zborovotkinje

Martin Pleše

Scenski pokret i koreografija ansambla i solista

doc. art. Jure Radnić i Dea Presečki, asist. te Margareta Sinković, studentica Akademije dramske umjetnosti

Koreografija plesača

Margareta Sinković, studentica Akademije dramske umjetnosti pod mentorstvom izv. prof. art. Irme Omerzo

Scenski govor

doc. art. Nikola Baće

Kostimografija

studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta pod mentorstvom izv. prof. art. Barbare Bourek, izv. prof. dr. sc. Irene Šabarić, Franke Karin, asist., prof. dr. sc. Ane Sutlović, prof. dr. sc. Martinie Ire Glogar, Ivane Čorak, asist., Veronike Lovreškov, str. sur. i Ive Divjak, str. sur.

Scenografija

studenti Arhitektonskog fakulteta, Studija dizajna i Akademije dramske umjetnosti pod mentorstvom izv. prof. art. Tanje Lacko, doc. art. Ive Knezovića i doc. art. Denisa Rubinića

Scenografski i kostimografski rekviziti, oglavlja i kiparski radovi

studenti Akademije likovnih umjetnosti pod mentorstvom Marina Marinića, v. str. sur. i Luke Petrinjaka, asist.

Videoanimacije

studenti Akademije likovnih umjetnosti pod mentorstvom Lava Paripovića, asist.

Oblikovanje svjetla

Bartol Pejković, student Akademije dramske umjetnosti pod mentorstvom prof. art. Denija Šesnića i Vesne Kolarec, asist.

Fotografije i Making of

studenti Akademije dramske umjetnosti

Stripovska adaptacija

studenti Akademije likovnih umjetnost i Akademije dramske umjetnosti pod mentorstvom Irene Jukić Pranjić

Vizual

Doria Jantolić, studentica Akademije likovnih umjetnosti pod mentorstvom prof. art. Svjetlana Junakovića

Grafička priprema knjižice

studentice Akademije likovnih umjetnosti pod mentorstvom prof. art. Natalije Nikpalj

Izvršna produkcija

studenti Akademije dramske umjetnosti pod mentorstvom doc. art. Romane Brajše

Koordinacija produkcije

Gabriela Paradžik

Izdavač notnog materijala

Muzički informativni centar

ANSAMBL PREDSTAVE

Amfitrion

Benjamin Šuran

Zeus

Davor Nekjak

Sosias

Aljaž Žgavc

Merkur

Tomislav Jukić

Kikinis

Luka Čevizović

Bakho

Lobel Barun

Alkmena

Tena Lončarević

Charis

Dina Jularić Ivančić

Venera

Gabriela Hrženjak

Noć

Martina Menegoni

Noćne ure

Lena Brkljačić, Darija Gazdek, Hana Ilčić, Vlatka Kladarić, Jelena Knezović, Lara Knežević, Marie Lucia Kossjanenko, Helena Kralj, Hana Sever, Rea Veseli, Marija Vukšić, Marija Žalac

Venerine pratnje

Klara Baraba, Lorena Dragomanović, Ana Hrvatin, Petra Spahija

Bakhantice

Gabrijela Kambić, Isabela Eva Ljubičić, Lea Filipčić, Mina Ugrin

Satiri

Damjan Humski, Andrija Nazlić, Marko Gašparović, Viktor Konstandinović

Bogovi

Vid Begić, Reza Fekri Kenazeh, Ivan Grlić, Matko Jukić, Timon Špalj

Božice

Lucia Luque Akrap, Dora Dimić Rakar, Tara Dorotić, Jona Zupković

ČLANOVI ZBORA I ORKESTAR MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sljedeći događaj

11
svi
Zagreb
Klub Močvara
Somali Yacht Club i Psychlona