05
velj
Zagreb
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana

Cantus Ansambl: 3. koncert sezone

Zagreb | Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana

05. 02. 2024 | 20:00

Cantus Ansambl: 3. koncert sezone

Cantus Ansambl: 3. koncert sezone | Domaće je najbolje / Solo – Tutti

share

Cantus Ansambl: 3. koncert sezone | Domaće je najbolje / Solo – Tutti

Dirigent: Ivan Josip Skender
Solisti: Mario Šincek, trombon / Mirjana Krišković, harfa

Program:
Stjepan Šulek (110 godina od rođenja) – Sonata za trombon i klavir
Natko Devčić (110 godina od rođenja) – Structures Trasparentes za harfu solo
Krešimir Šipuš (10 godina od smrti) – Nonetto Per Opera Cent’uno za klavir i ansambl
Sara Jakopović – Novo djelo (praizvedba)
Ivan Josip Skender – Pet krokija
Danijela Bošnjak – Koncert za violončelo i ansambl (praizvedba)

Sljedeći događaj