18
ožu
Zagreb
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana

Cantus Ansambl: 4. koncert sezone

Zagreb | Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana

18. 03. 2024 | 20:00

Cantus Ansambl: 4. koncert sezone

share

Cantus Ansambl: 4. koncert sezone | Neverending story

Dirigent: Ivan Josip Skender
Solisti: Ana Batinica, flauta / Ivica Trubić, bas-recitator

Program:
Arnold Schönberg – Ode To Napoleon, op. 41, za recitatora, klavir i gudački kvartet (150 godina od rođenja)
Luigi Nono – Variazioni canoniche sulla serie dell’op. 41 di Arnold Schoenberg (100 godina od rođenja)
Neven Resnik – novo djelo (praizvedba)
Tibor Szirovicza – novo djelo (praizvedba)
Pierre Boulez – Memorial za flautu solo i osam instrumenata

Sljedeći događaj

21
ožu
Zagreb
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana
Kanconijer ciklus Zbora i SO HRT-a: Proljeće