10 - 11
velj
Omiš
Kongresna dvorana Hotela Plaža

Stručni skup i anketno istraživanje FDK Omiš

Omiš | Kongresna dvorana Hotela Plaža

10 - 11.02.2024

Stručni skup i anketno istraživanje FDK Omiš

FDK Omiš

share

Festival dalmatinskih klapa organizira Stručni skup 10. i 11. veljače u Omišu i provodi Anketno istraživanje o djelovanju klapa

Javna ustanova u kulturi FDK Omiš provodi Anketno istraživanje o djelovanju klapa. Cilj istraživanja je prikupiti što više relevantnih podataka o stvarnom broju aktivnih klapa, njihovim aktivnostima, poteškoćama s kojima se susreću u svom djelovanju i slično. Želja Festivala je ovim istraživanjem obuhvatiti sve one glazbene sastave koji se u javnosti prezentiraju kao klapa, bez obzira na sastav, dob ili broj članova, glazbeni izričaj koji njeguju, mjesto i zemlju iz koje dolaze. Stoga Festival poziva sve klape da izdvoje malo vremena i odgovore na anketna pitanja.

Prikupljeni osnovni podaci o klapama poslužit će za stvaranje jedinstvene javno dostupne baze podataka s osnovnim informacijama o svim klapama, dok će odgovori na ostala pitanja služiti za detaljnu analizu i određivanje smjernica za budućnost klapa i klapskog pjevanja, kao i ulozi FDK Omiš u njihovom očuvanju. 

Prva javna rasprava o rezultatima istraživanja predviđena je na Stručnom skupu u organizaciji FDK Omiš u subotu 10. veljače u Kongresnoj dvorani Hotela Plaža u Omišu, Trg kralja Tomislava 6., od 10:00 sati.

Pored rasprave o Anketnom istraživanju na Stručnom skupu će se održati predavanja/radionice na kojima će nagrađivani klapski voditelji: Paulina Đapo, Srećko Damjanović i Davor Capković prezentirati svoje načine rada s klapama.

Govorit će se i o aktuelnim temama oko organizacije omiškog Festivala, te primjedbama i sugestijama klapa u svrhu njegova unaprjeđenja.

Stručni skup je u potpunosti besplatan, te omiški Festival poziva sve zainteresirane klape, klapske voditelje i pojedince da se pridruže u što većem broju. Prijave se vrše na e-mail Festivala: [email protected]. Dobro došli!

Za ispunjavanje Anketnog istraživanja o djelovanju klapa potrebno je imati Google račun, a klape Anketu mogu ispuniti na adresi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVASl1yPOIpYCMjM7QvgdJSOTPINUiDcKjPD2jDgZ5mZA7Lg/viewform?pli=1

Sljedeći događaj

10 - 11
velj
Pula
Rojc
Tvornica zvuka u Puli