19
stu
Zagreb
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana

Glazba potlačenih

Zagreb | Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana

19. 11. 2022 | 19:30

Glazba potlačenih

share

Glazba potlačenih
Ciklus Lisinski subotom
Solisti, Zbor i Simfonijski orkestar Muzičke akademije
dirigent: RICHARD ROSENBERG (SAD)
zborovođa: Jasenka Ostojić
Katarina Nera Biondić, glasovir
Petra Akrap, glasovir
Lobel Barun, bas
Franko Klisović, kontratenor
Program:
Lucien Lambert (mlađi): Ouverture de Brocéliande
Dana Suesse: Koncert za dva glasovira i orkestar u e-molu
Arnold Schönberg: Preživjeli iz Varšave, op. 46, za recitatora, muški zbor i orkestar
Leonard Bernstein: Čičesterski psalmi, za zbor, solista i orkestar
Glazba potlačenih
___

Dva dana prije koncerta, u četvrtak, 17. studenoga u 18.30 sati u zbornici Muzičke akademije održat će se Okrugli stol na kojem će sudjelovati dirigent Richard Rosenberg, skladatelj i dirigent Mladen Tarbuk i muzikolog Dalibor Davidović. Spomenuti događaj pokušaj je otvaranja prostora za razgovor o brojnim pitanjima koje koncertni program takvog naslova neminovno otvara.

Pokušati odgovoriti na pitanje što bi suvremenoj publici, glazbenicima i/ili znanstvenicima pojam “glazbe potlačenih” mogao značiti, pretpostavlja barem načelnu spremnost na adresiranje nejednakosti, isključivosti, diskriminatornih praksi, kao i (prikrivenih?) odnosa moći koji oblikuju individualna iskustva pojedinaca, uvjetuju društvene hijerarhije, participiraju u globalnim politikama i time neminovno utječu i na umjetničke prakse. Razgovor će moderirati etnomuzikologinja Mojca Piškor i odvijat će se na engleskom jeziku.

Sljedeći događaj

19
stu
Zagreb
Tvornica kulture
Artan Lili