23
stu
Rijeka
Mramorna dvorana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Glazbena Rijeka 7. sezona: Vladimir Krpan, povodom 85. rođendana

Rijeka | Mramorna dvorana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

23. 11. 2023 | 19:00

Glazbena Rijeka 7. sezona: Vladimir Krpan, povodom 85. rođendana

Ciklus Pleyel: Vladimir Krpan

share

Glazbena Rijeka 7. sezona: Vladimir Krpan, klavir – povodom 85. rođendana

Program:
D. Scarlatti: Sonata u C-duru, K.132
J. S. Bach: Toccata u e-molu, BWV 914
L. van Beethoven: Sonata op. 27 br.2 cis-molu, Sonata quasi una fantasia
***
F. Chopin:
Balada br. 2 u F-duru, op. 38
Balada br. 3 u As-duru, op. 47
Nokturno u cis-molu, op. posth
5 valcera, op. posth

Umjetnička organizacija Cristoforium
Danijel Gašparović

Cijena ulaznice 7 EUR

Rezervacija i kupnja ulaznica uocristoforium.hr, [email protected] i jedan sat prije početka na ulazu u Mramornu dvoranu.

Sljedeći događaj

23
stu
Split
Hrvatski dom Split – Koncertna dvorana Ive Tijardovića
Trio Élégiaque: Rahmanjinov 150