13
lis
Zagreb
Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Koncert Ansambla studenata Muzičke akademije za novu glazbu (ASMANGU)

Zagreb | Koncertna dvorana Blagoje Bersa

13. 10. 2023 | 19:00

Koncert Ansambla studenata Muzičke akademije za novu glazbu (ASMANGU)

Ansambl studenata Muzičke akademije za novu glazbu (ASMANGU)

share

Program:
1. Milko Kelemen: Entrancees za puhački kvintet
izvode: Ana Kovačev, flauta; Ozana Knezović, oboa;
Emma Stern, klarinet; Sarah Velić, fagot;
Hrvoje Grah, rog
2. Tomislav Krobot: 4 etide za violu solo
izvodi: Marija Lalović, viola
3. Neven Resnik: L’éternité za komorni ansambl (praizvedba)
4. David Batinić: Nokturno za violinu i klavir
izvode: Matea Kasaić Drakšić, violina
Katarina Nera Biondić, klavir
5. Milko Kelemen: Fabliau za flautu solo
izvodi: Ana Kovačev, flauta
6. Josip Prajz: Terror daemonum za komorni ansambl
7. Rea Silvia Murgić: Eliksir za gudački trio
8. Arnold Schoenberg: 5 pjesama iz ciklusa Pierrot Lunaire: br. 6, 7, 9, 12, 14 za recitatora i komorni ansambl
solistica: Gabriela Mijatović, sopran
9. Vigo Kovačić: Stavak iznimno snažnog efekta za komorni ansambl

dirigent: doc. art. Ivan Josip Skender

Sljedeći događaj

13
lis
Zagreb
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana
Zagrebačka filharmonija: Dawid Runtz i Matija Meić