05
pro
Zagreb
Atelijer Meštrović

Koncert ansambla za suvremenu glazbu Synchronos

Zagreb | Atelijer Meštrović

05. 12. 2021 | 12:00

Koncert ansambla za suvremenu glazbu Synchronos

share

KVARTET ANSAMBLA SYNCHRONOS
Marko Zupan, flauta
Vlatka Peljhan, violina
Victor Lowrie Tafoya, viola
Ivana Kuljerić Bilić, udaraljke

PROGRAM KONCERTA:
D. Detoni: Za 2 glazbala
N. Šenk: Po jezeru, za flautu i ansambl
I. Kuljerić: Chopin, za flautu i vibrafon
M. Tarbuk: AN6A, za flautu, violinu i violu
D. Grant: Quartet (praizvedba), za violinu, violu, flautu i vibrafon
F. Đurović: I’m easy like the Sunday morning (praizvedba), za ansambl

Sljedeći događaj

05
pro
Varaždin
Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu – Veliko gledalište
Varaždinski komorni orkestar – 2. koncert sezone