05
pro
Zagreb
Atelijer Meštrović

Koncert ansambla za suvremenu glazbu Synchronos

Zagreb | Atelijer Meštrović

05.12.2021 12:00

Koncert ansambla za suvremenu glazbu Synchronos

share

KVARTET ANSAMBLA SYNCHRONOS
Marko Zupan, flauta
Vlatka Peljhan, violina
Victor Lowrie Tafoya, viola
Ivana Kuljerić Bilić, udaraljke

PROGRAM KONCERTA:
D. Detoni: Za 2 glazbala
N. Šenk: Po jezeru, za flautu i ansambl
I. Kuljerić: Chopin, za flautu i vibrafon
M. Tarbuk: AN6A, za flautu, violinu i violu
D. Grant: Quartet (praizvedba), za violinu, violu, flautu i vibrafon
F. Đurović: I’m easy like the Sunday morning (praizvedba), za ansambl

Sljedeći događaj

04
pro
zagreb
arena
Alen Vitasović