21 - 25
stu
Zagreb
Centar za kulturu Peščenica – KNAP

MMV22 / Helena Skljarov, Sound Art - Double Portrait

Zagreb | Centar za kulturu Peščenica – KNAP

21 - 25.11.2022

MMV22 / Helena Skljarov, Sound Art - Double Portrait

share

MMV22 / Helena Skljarov, Sound Art – Double Portrait

Helena Skljarov
Sound Art – Double Portrait
audio-vizualna instalacija

Kustosica suradnica: Ivana Meštrov

Sound Art – paintings and performances naziv je umjetničkog projekta koji sadrži niz videa u kojima je snimljen proces slikanja. Video je zatim procesuiran u programu MaxMSP u kojemu je programirana zvukovna reakcija na vizualno. Odnosno, algoritmi su osjetljivi na vizualne podražaje kao što su razina svjetlosti, pokret i postotak zastupljenosti određene boje. Jedna od glavnih ideja projekta je istražiti postojanje, značenje i važnost umjetničkog procesa.

Double Portrait (Part 1 i Part 2), jedan od glazbeno-vizualnih segmenata projekta, prikazuje slikanje portreta na dva načina, a ukupni rezultat gubi se u video loopu i nije materijaliziran na drugi način. Pri tome se koriste isključivo tri primarne boje koje svoj zvukovni izvor imaju u autoričinim vlastitim asocijacijama:

Žuta: zveket stakla, visoke i brze pasaže na klaviru
Plava: kalimba, fagot (usporena snimka izvedbi Bachovih skladbi) i mumljanje
Crvena: ženski vokali (agresivno)

Upravo ovi odabrani zvukovi primarnih boja koriste se u svim ostalim glazbeno-vizualnim radovima, što uključuje i njihove odgovarajuće kombinacije u slučaju pojave sekundarnih boja. Double Portrait donekle je specifičan jer se u njegovom drugom dijelu koriste i ljudski glasovi; angažirane su tri osobe koje su nizale vlastite asocijacije na njima zadanu boju. Pri tome se u slučaju žute boje radi o improvizaciji na engleskom, u slučaju plave na francuskom, a u slučaju crvene na ruskom jeziku.

Helena Skljarov (Zagreb, 1993.) diplomirala je muzikologiju (pod mentorstvom Nikše Gliga) te kompoziciju (u klasi Berislava Šipuša) na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Od jeseni 2019. studira u Lyonu u klasi Martina Matalona. Sudjelovala je na raznim seminarima i surađivala s umjetnicima poput Irvinea Ardittija, Tristana Muraila, Elene Mendoze, Alexandera Schuberta, Ivana Fedelea, Francesca Filideia. Kao muzikologinja, bavi se pisanjem kritika i analiza koncerata i partitura suvremene glazbe. Kao skladateljica iza sebe ima više od četrdeset skladbi za razne solo instrumente, veće ili manje komorne sastave, jednu simfoniju i dvije opere. Djela joj se izvode u Hrvatskoj i inozemstvu. Posebno ju zanima glazbeni teatar i interdisciplinarna umjetnost. Uz pomoć kompjutorskog softvera, razvija patch kojim istražuje odnos između slike/pokreta i zvuka, te razvija ciklus elektroničkih djela koja pripadaju SoundArt-u.

Sljedeći događaj

22
stu
Zagreb
Klub Močvara
Jazz u Močvari: Antonio Flinta Quartet