30
sij
Zagreb
Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Orguljski festival Anabasis: Dies alumni – Ursa Ljuban

Zagreb | Koncertna dvorana Blagoje Bersa

30. 01. 2024 | 19:00

Orguljski festival Anabasis: Dies alumni – Ursa Ljuban

Orguljski festival Anabasis: Dies alumni – Ursa Ljuban

share

Orguljski festival Anabasis: Dies alumni – Ursa Ljuban

Program:

I. Božičević (1961.): Pet haiku prema Bashôu
R. Wagner (1813.-1883.): Zbor mladih hodočasnika „Heil! Der Gnade Wunder Heil!“ iz opere Tannhäuser (obrada za orgulje F. Liszt)
C. Saint-Saëns (1835.-1921.): Preludij i fuga br. 3 u Es-duru, op. 99
C. Saint-Saëns (1835.-1921.): Karneval životinja
4. Kornjače
12. Fosili
13. Labud
15. Finale
D. Bédard (1950.): Varijacije na koral Nun komm der Heiden Heiland
A. Klobučar (1931.-2016.): Pjesma stvorova sv. Franje Asiškoga
II Andante; Neka Te hvale Bože moj, brat Mjesec i sestrice Zvijezde
IX Allegro Hvalite Boga mojega, uzvisujte ga, zahvaljujte i služite mu u svoj poniznosti

Festival već osmu akademsku godinu donosi osam tematski osmišljenih koncerata na kojima se na interdisciplinaran način predstavlja orguljska literatura u suglasju riječi, slike i zvuka. Teme koncerata obuhvaćaju različita stilska razdoblja te obrađuju različite aspekte poimanja glazbe kroz povijest. Dvoranski prostor Akademije omogućava i predstavljanje svjetovnije strane orgulja, instrumenta koji sam po sebi već nosi uvriježenu konotaciju sakralnosti. Svjetovnost se tako očituje kroz programski koncept koji je proširen i na prigodničarske teme sa svrhom da se oslobodi kreativnost i glazbeno promišljanje sudionika.

Sljedeći događaj