21
svi
Vukovar
Hrvatski dom Vukovar

Regoč, opera za djecu i mlade - Vukovar

Vukovar | Hrvatski dom Vukovar

21. 05. 2024 | 11:00

Regoč, opera za djecu i mlade - Vukovar

Opera Regoč

share

U povodu 150. godišnjice rođenja I. B. Mažuranić

Režija: KRISTINA GRUBIŠA
Dramaturgija: NIKOLINA RAFAJ
Skladatelj: KREŠIMIR KLARIĆ
Dirigentica: MARIJA ANĐELA BIONDIĆ
Produkcija: UO Euterpa i Udruga za promicanje kulture Dud
Scenografija: ZBIR studio
Kostimografija: Ivana Blažević, Ana Roko, Karlo Blažina

Solisti:
JOSIP ROŠA/DORIAN STIPČIĆ (Regoč, Stari Liljo)
GABRIELA HRŽENJAK/IRMA DRAGIČEVIĆ (Kosjenka)
LUCIJA KLARIĆ/ANTEA POLJAK (Mrak, Zlovoda, Stara Kosjenka)
MARKO ANTOLKOVIĆ/DARIJA GAZDEK (Liljo)
Zbor Euterpa
Ansambl Euterpa

Sljedeći događaj

22
svi
Zagreb
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana
Roland Grlica: Solistički koncert u Lisinskom