17
velj
Zagreb
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana

Zagrebački solisti i Ramon Ortega

Zagreb | Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana

17. 02. 2024

Zagrebački solisti i Ramon Ortega

share

Zagrebački solisti | Ramon Ortega, oboa | Zagreb, Mala dvorana Lisinski | Subota, 17.2.2024., 19h

Program:
Tomaso Albinoni: Koncert za obou u d-molu, 9, br. 2
Pietro Locatelli : Concerto grosso u c-molu, op. 1, br. 2
Benedetto Marcello: Koncert za obou u d-molu, S D935
*****
Hugo Wolf: Talijanska serenada
Giacomo Puccini: Krizanteme, stavak za gudače
Ottorino Respighi: Stare pjesme i plesovi, br. 3

Prodaja pretplate

Sljedeći događaj

22
velj
Zagreb
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana
Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a: Concertante