14
ožu
2024
Oglasna ploča

14. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Poziv za radove

simpozij muzika u društvu

share

Sarajevo, 24-26.10.2024.

Organizatori
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Mjesto održavanja
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove za 14. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Simpozij tradicionalno, bijenalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju aktualnih pitanja u muzici i nauci o muzici. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

Pozivaju se zainteresirani da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

  • Digitalna etno/muzikologija
  • Muzika i manjine
  • Muzika i sjećanje
  • Značenje u muzici
  • Historijski, kritički i interpretativno-stvaralački aspekti teorije muzike
  • Teorija muzike kao naučna i pedagoška disciplina
  • Muzička percepcija i kognicija
  • Nova istraživanja

Programski odbor:
Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Amra Bosnić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Richard Cangro, Western Illinois University, SAD
Dr. Nataša Crnjanski, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Srbija
Dr. Merima Čaušević, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, BiH
Dr. Fatima Hadžić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Naida Hukić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Igor Karača, Oklahoma State University, SAD
Dr. Tamara Karača Beljak, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija BiH
Dr. Senad Kazić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Thomas Nussbaumer, Universität Mozarteum Salzburg (Innsbruck), Austrija
Dr. Amila Ramović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Leon Stefanija, Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet, Slovenija
Dr. Lana Šehović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Jasmina Talam, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Prof. emer. dr. Stanislav Tuksar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Kotizacija iznosi 50 € ili 100 KM (30 € ili 60 KM za članove Muzikološkog društva FBiH) i uključuje programsku knjižicu i druge radne materijale, kao i zajednički ručak/večeru sudionica i sudionika simpozija. Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja sudionika.

Recenzirani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova 14. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ (verzija na b/h/s ili engleskom jeziku), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.

Prijave slati na prijavnom obrascu do 30. travnja 2024. na e-mail adresu: [email protected]. Prijavni obrazac možete preuzeti u .doc i .pdf formatu. Poziv također možete ovdje u .pdf formatu. O konačnoj odluci o odabranim radovima programski odbor će obavijestiti sudionike do 20. svibnja 2024. Informacije o programu i registraciji bit će objavljene nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije pisati na: [email protected].

Poziv za prijavu radova i više informacija o događaju uskoro će biti objavljeni na web stranici Muzikološkog društva FBiH: www.muzikolosko-drustvo.ba.

Informacije o Simpoziju redovno će se dopunjavati na službenim stranicama: Muzikološko društvo – Facebook – Instagram

Moglo bi Vas zanimati