Inauguracija prvog koncertnog klavira u Osijeku

Inauguracija prvog koncertnog klavira u Osijeku