40 godina suradnje Muzičke akademije i KD Lisinski

40 godina suradnje Muzičke akademije i KD Lisinski