18
srp

Bacchus Consort

|

18. 07. 2022 | 21:00

Bacchus Consort

285834800_462059725725892_5932762184598273362_n

share

Artúr Schallinger – Foidl, umjetnički voditelj
Put oko svijeta: glazba Europe i Amerike između 16. i 18. stoljeća

Andrejszki Judit – sopran
Mészáros Péter – tenor
Molnár Andrea – blok-flauta
Orgován Csenge – barokna violina
Bréda Zsófia – barokna violina, viola da gamba
Szabó Zsolt– viola da gamba, violone
Schallinger-Foidl Artúr – čembalo, viola da gamba, gitara
Laczkó-Pető Balázs – udaraljke

Hrvatska
Tomaso Cecchini: O rosetta che rosetta
Tomaso Cecchini: Sonata ottava

Italija
Giorgio Mainerio: Pass’e mezzo della Paganina
Stefano Landi: Passacaglia della Vita
Claudio Monteverdi: Chiome d’oro

Francuska
Le roi a fait battre tambour
La Caroline – Le Sabotier
J’avois crû qu’en vous aymant

Iberija
Ay, luna que reluces (iz Cancionero de Uppsala)
Rodrigo Martínez (iz Cancionero de Palacio)

Novi svijet
Lanchas para bailar (iz Códice Martínez Compañón)
Canto 2 (indijansko pleme Canichana iz San Pedra)
Tonada: El Congo (iz Códice Martínez Compañón)

Britanija
Greensleeves
Childgrove – Newcastle
John Dowland: Come again

Karpatski bazen
Plesovi u d-molu (iz kodeksa Vietórisz)
Mint sír az fejér hattyú (iz kodeksa Vietórisz)
Plesovi u C-duru (iz kodeksa Kájoni)

Mađarski ansambl Bacchus Consort osnovan je 2014. godine, a njihov repertoar sastoji se uglavnom od djela koja pripadaju razdobljima renesanse i ranog baroka. Buduću da su na srednjovjekovnim svečanostima i društvenim događajima ispijanje dobrog vina, uživanje u ukusnoj hrani i slušanje žive glazbe išli ruku pod ruku, ansambl je svoj naziv odabrao prema bogu vina, Bakhu. Tematski programi Bacchus Consorta jedinstveni su, jer kroz njih nastoje slušateljima približiti ranu glazbu koja potječe iz različitih zemalja svijeta, a koja je u svoje vrijeme zabavljala publiku od taverna do aristokratskog dvora. Posebnu pažnju ansambl posvećuje djelima u kojima se umjetnička glazba sjedinjuje s elementima narodne glazbe.

Na turneji ovoga ljeta predstavit će se programom Put oko svijeta: glazba Europe i Amerike između 16. i 18. stoljeća, a među djelima naći će se i ona hrvatskog skladatelja Tomasa Cecchinija.

Sljedeći događaj

18
srp
Rijeka
Omladinski Kulturni Centar Palach
Kultur Shock