12
pro
Zagreb
Gradsko satiričko kazalište Kerempuh

One & Only JSBach

Zagreb | Gradsko satiričko kazalište Kerempuh

12 .2021

One & Only JSBach

HRBA – 19.04.19.7904

share

Ana Benić Šalinović; traverso flauta
Stjepan Nodilo; oboa d’amore
Laura Vadjon; violina
Anabela Barić; sopran
Pavao Mašić; čembalo

PROGRAM

Johann Sebastian Bach:

Koncert za flautu, violinu, čembalo, gudače i basso continuo u a -molu, BWV 1044

Koncert za obou d’amore, gudače i basso continuo u A-duru, BWV 1055R

*****pauza*****

Kantata za sopran, obou, gudače i basso continuo «Weichet nur, betrübte Schatten«, BWV 202

Brandenburški koncert br. 5 za poprečnu flautu, violinu, čembalo, gudače i basso continuo u D-duru, BWV 1050

Sljedeći događaj

13
pro
Slavonski Brod
Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić
Koncert komorne glazbe – homage Astoru Piazzoli