11
pro
Zagreb
Crkva sv. Ivana Krstitelja

Zagrebački kvartet

Zagreb | Crkva sv. Ivana Krstitelja

11. 12. 2021 | 20:00

Zagrebački kvartet

Zagrebački kvartet

share

Program:

Silvio Foretić: Drugi gudački kvartet, “Za bolja vremena”
Joseph Haydn: Gudački kvartet u Es-duru, op. 33, br. 2, Hob.III:38, “Šala”
Sergej Prokofiev: Prvi gudački kvartet u h-molu, op. 50

Sljedeći događaj

12
pro
Zagreb
Gradsko satiričko kazalište Kerempuh
One & Only JSBach