06
pro
2021
Vijesti

Hrvatsko društvo skladatelja otvorilo natječaj International

HDS

HDS

share

Hrvatsko društvo skladatelja dana 6. prosinca 2021. raspisuje
NATJEČAJ

Za potporu produkcije hrvatske glazbe u inozemstvu

I. Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih skladatelja i glazbenih izdavača (publishera), svojih članova, na međunarodnoj glazbenoj sceni ili tržištu.

II. Cilj Natječaja je povećati konkurentnost glazbenih djela i produkcije hrvatskih autora u međunarodnom i globalnom kontekstu, čime bi na kvalitetan način ostvarili dodatnu prepoznatljivost svoje zemlje, njezine kulture, glazbe i identiteta. Natječajem se podupire i promovira glazbeno stvaralaštvo svih žanrova na način kojim se stimulira kvaliteta i izvrsnost. Projekti koji se prijavljuju moraju biti osmišljeni za prezentaciju na međunarodnoj sceni ili tržištu, iz čega se isključuju zemlje regije (Slovenija, BiH, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija).

III. Natjecati se mogu isključivo redovni članovi HDS-a koje HDS i njegova Služba ZAMP putem punomoći zastupaju u cijelom svijetu. Natjecatelji također moraju biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u RH koji su prije pristupanja Natječaju ostvarili prepoznatljivu umjetničku karijeru u RH, odnosno pravne osobe registrirane u RH.

IV. Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje te opis dosadašnjeg rada kojim dokazuju relevantnost i postignuća prijavitelja. Prijave se podnose e-mailom na adresu [email protected]do dana 23. prosinca 2021. u 12 sati. (U slučaju da je dokumentacija veća od 10 MB prijavu molimo poslati putem servisa kao što je WeTransfer).

V. Materijali svakako moraju sadržavati dokumentaciju iz kojih su razvidni kontakti sa stranim partnerima: izvođačima, producentima, diskografima i slično. Također moraju sadržavati kvalitetne audio ili notne zapise.

VI. HDS može uvjetovati dodjelu potpore određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, te odgovarajućom promocijom važnosti zaštite autorskog prava, HDS-a/ZAMP-a u projektu.

VII. Potpora iznosi najviše 120.000,00 kuna, namijenjena je jednom projektu i nedjeljiva je. Udio HDS-a u financiranju projekta ne može biti veći od 50%. HDS pridržava pravo da potporu ne dodijeli. HDS će od dobitnika potpore tražiti financijsku i programsku dokumentaciju o utrošku dobivenih sredstava.

VIII. Odluku o dobitnicima potpore donijet će Skupština predstavnika HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih umjetnika odgovarajućeg područja najkasnije do 21. siječnja 2022. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem interneta.

Prijavnicu za natječaj preuzmite OVDJE ili na web stranici Hrvatskog društva skladatelja.

Moglo bi Vas zanimati