10
sij
2022
Vijesti

Hrvatsko društvo skladatelja otvorilo natječaj “Rudolf i Margita Matz”

HDS

HDS

share

Hrvatsko društvo skladatelja dana 10. siječnja 2022. raspisuje

NATJEČAJ

Za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja iz sredstava fonda „Rudolf i Margita Matz“

I. Temeljem želje izražene u oporuci i rješenja o nasljeđivanju, Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) raspolaže sredstvima od tantijema skladatelja Rudolfa Matza i supruge, pijanistice Margite Matz. Predsjedništvo HDS-a donijelo je 6. listopada 2009. odluku da se prikupljena sredstva utroše u obliku stimulacija, nagrada i stipendija za mlade skladatelje.
II. HDS Natječajem podupire školovanje, profesionalni razvoj i umjetnička postignuća mladih skladatelja ozbiljne glazbe, koji na dan 31. prosinca 2021. nisu stariji od 30 godina.
III. Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo najmlađe generacije, odnosno pomoći mladim autorima u odabiru poziva profesionalnog skladatelja.
IV. Maksimalan iznos sredstava koja će se dodijeliti ovim Natječajem u 2022. godini iznosi 20.000 kuna. Iznos pojedinačne stimulacije, odnosno stipendije, način i rokovi isplate bit će određeni individualno temeljem potreba, kvalitete, radnog i poreznog statusa dobitnika stimulacije.
V. Na natječaj se mogu prijaviti učenici, studenti i diplomirani skladatelji, kao i ostali mladi autori koji se bave skladanjem ozbiljne glazbe i koji žele postati profesionalni glazbenici. Ne mogu se prijaviti dobitnici stipendije iz prethodnih godina. Natječaju se prilažu:
–  Životopis s težištem na vlastitom glazbenom iskustvu
–  Popis cjelokupnog autorskog opusa s naznakama o godini nastanka i trajanju
–  Skladbe (notni zapisi, snimke, demo snimke i ostalo)
–  Najmanje jedna preporuka učitelja, mentora ili profesionalnog skladatelja, člana HDS-a, koji poznaje kandidata i njegov rad
–  Medijski osvrti, kritike, potvrde o izvedbama ili snimanjima autorskih radova i slično
–  Tekst zamolbe koji uključuje: viziju vlastitog razvoja, prijedlog projekata kojima bi se kandidat bavio u periodu trajanja stimulacije, obrazloženje vlastitog imovinskog stanja i važnost ove stimulacije za daljnji razvoj
VI. Prilikom odlučivanja o stimulaciji vodit će se računa o stilskoj raznolikosti glazbenih izraza kandidata, o imovinskom stanju, odnosno o važnosti sredstava stimulacije za njihov daljnji razvoj, rad i karijeru
VII. Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u svu dokumentaciju e-mailom na adresu [email protected]do dana 28. siječnja 2022. u 12 sati. (U slučaju da je dokumentacija veća od 10 MB prijavu molimo poslati putem servisa kao što je WeTransfer).
VIII. HDS pridržava pravo da ne dodijeli maksimalan predviđeni iznos stimulacija. Dobitnici stimulacija pristaju na sudjelovanje u medijskoj promociji prema traženju HDS-a, a svoja autorska prava također moraju zaštititi kroz sustav kolektivne zaštite.
IX. Odluku o dobitnicima stimulacija donijet će Skupština predstavnika HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih stručnjaka najkasnije do 18. veljače 2022. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem objava na internetu.

Više informacija i prijavnicu možete pronaći OVDJE.

 

Moglo bi Vas zanimati