21
stu
2022
Vijesti

Otvoren natječaj Contemporanea 2023.

Contemporanea

Festival Novalis, jedan od dobitnika Natječaja Contemporanea 2022.

share

Hrvatsko društvo skladatelja danas, 21. studenoga 2022., objavilo je kako je otvoren Natječaj Contemporanea za 2023. godinu, za potporu projekata i manifestacija koje promiču hrvatsko glazbeno stvaralaštvo u području suvremene ozbiljne glazbe.

I. Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) Natječajem podupire organizacije i pojedince koji promiču suvremenu ozbiljnu glazbu hrvatskih autora organiziranjem izvedbi njihovih novih i postojećih djela.

II. Cilj iz članka I. ostvarit će se sufinanciranjem postojećih umjetničkih relevantnih festivala, koncertnih ciklusa i drugih manifestacija koji promoviraju hrvatsku glazbu koja je predmet ovog Natječaja, a koji se održavaju u 2023. godini.

III. Prilikom odlučivanja o sufinanciranju, osim kriterija kvalitete i izvrsnosti, u obzir će se posebno uzeti i:
– dosadašnje ostvarene aktivnosti te postignuća prijavitelja i projekta koji prijavljuje
– planirane dodatne aktivnosti i sadržaji koji prate izvedbu djela hrvatskih skladatelja (promidžbene aktivnosti, audio i video snimanja, notna i diskografska izdanja, programski materijali, itd.)
– predviđena međunarodna promidžba hrvatskih skladatelja

IV. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koji su nositelji pojedinog projekta ili manifestacije.

V. Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje te opis dosadašnjeg rada kojim dokazuju relevantnost i postignuća prijavitelja.

VI. Prijave se podnose isključivo e-mailom na adresu [email protected] do 12. prosinca 2022. u 12 sati. (U slučaju da je dokumentacija veća od 10 MB prijavu molimo poslati putem servisa kao što je WeTransfer).

VII. HDS može uvjetovati dodjelu potpore određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, dodjeli nagrade i slično.

VIII. Fond Natječaja iznosi 7.000,00 €. Udio HDS-a u financiranju projekta ne može biti veći od 40%. HDS pridržava pravo da potporu ne dodijeli. HDS će od dobitnika potpore tražiti financijsku i programsku dokumentaciju o utrošku dobivenih sredstava.

IX. Odluku o dobitnicima potpore donijet će Skupština predstavnika HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih umjetnika odgovarajućeg područja najkasnije do 23. prosinca 2022. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem interneta.

Prijavnicu za natječaj preuzmite OVDJE ili na web stranici Hrvatskog društva skladatelja.

Više o samom Natječaju možete saznati na stranici HDS-a, a dostupne su i informacije o prošlogodišnjim projektima koji su dobili potporu, što predstavlja dobar smjerokaz potencijalnim prijaviteljima.

Povjerenstvo prošlogodišnjeg, prvog natječaja, vodilo se kriterijima da se sredstva dodijele prvenstveno umjetnički relevantnim festivalima, manifestacijama i projektima koji sustavno promoviraju hrvatsko suvremeno glazbeno stvaralaštvo i koji su prepoznati kao cjelina, te imaju širi odjek u javnosti kako u zemlji tako i u inozemstvu.

Shodno tome, nisu uzete u obzir prijave i projekti koji se odnose isključivo na diskografiju i audiovizualne zapise, budući da to nije niti cilj niti svrha ovog natječaja. Detaljnije se nisu razmatrali ni prijedlozi čija je srž isključivo izvedba djela hrvatskoga skladatelja, bez navedenog ili jasno definiranog šireg učinka na glazbenu zajednicu ili stvaranja kakve dodatne vrijednosti za skladatelje (primjerice stvaranje dostupnih audio-video zapisa, umrežavanje, novi načini promocije hrvatskog stvaralaštva itd.).

Moglo bi Vas zanimati