18
svi
2023
Vijesti

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

Virtuoso: Mlade skladateljice i skladatelji

virtuoso

share

Posljednji ovogodišnji koncert Ciklusa Virtuoso studenata Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu odvija se u četvrtak 18. svibnja, iznimno s početkom u 18 sati. Ulaz je slobodan. 

Na koncertu će biti praizvedene skladbe studentica i studenata kolegija osnove kompozicije profesora Srećka Bradića i Srđana Dedića.

Mentori:
prof. art. Srećko Bradić
(1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16.)
prof. art. Srđan Dedić
(4., 5., 11., 12., 13.)

Program

Kristina Matković: Burlesque za klavir
Teorija glazbe, 4. g.
Karlo Furić-Glavić, klavir, 2. g.

Kristina Hrenek: Lorenzo na terasi za flautu, klarinet i klavir
Teorija glazbe, 4. g.
Marta Švirtlich, flauta, 3. g.
Tana Michl, klarinet, 3. g.
Iskra Silvestri Valdevit, klavir, 3. g.

Jure Černeha: Suita za klavir
I.
II.
III.
Teorija glazbe, 4. g.
Luka Škrlec, klavir, 4. g.

Matea Koren: Flötenstück / Stavak za flautu
Teorija glazbe, 5. g.
Ana Kovačev, flauta, 3. g.

Šime Buha: Četiri stavka za klavir
Klavir, 5. g.
Nora Mamić, klavir, 4. g.

Lorna Obućina: Gudački kvartet in G
Allegro
Grave
Presto
Teorija glazbe, 4. g.
Teo Devčić, violina, 4. g.
Matea Kasaić Drakšić, violina, 4. g.
Tin Reba, viola, 3. g.
Lucija Mušac, violončelo, 4. g.

Stipe Bakić: Portret 3 za glas i klavir
Teorija glazbe, 5. g.
Rea Veseli, sopran, 1. g.
Stipe Bakić, klavir (TO), 5. g.

Maro Morača: Kyouki za klavir
Pradaya I
Noisia Interlude
Kyouki II
Crescene Interlude
Dove Room III
Teorija glazbe, 1. g.
Maro Morača, 1. g., klavir (TO)

Svit Štarkl: Koncert za marimbu i klavir
I.
Udaraljke, 3. g.
Svit Štarkl, marimba, 3. g.
Vitomir Janez Zagode, klavir, 2. g.

Ivan Hlebić: Minijature za dobro prepariranu ruku
Glazbena pedagogija, 2. g.
Dina Katnić, klavir, mag. mus.,
instrumentarij: mag. educ. art. Adela Mesić, kiparica

Karla Sever: Mjeseca srpnja za glas i klavir
Teorija glazbe, 5. g.
Darija Gazdek, sopran, 1. g.
Božo Letunić, klavir, viši umjetnički suradnik

Karla Sever: Opomena za glas i klavir
Dorian Stipčić, bariton, 1. g.
Božo Letunić, klavir, viši umjetnički suradnik

Matea Koren: Noć za glas i klavir
Teorija glazbe, 5. g.
Marija Jurić Kralj, sopran, 4. g.
Božo Letunić, klavir, viši umjetnički suradnik

Lovro Žagar: …frühling… za ansambl
Klavir, 1. g.
Ana Kovačev, piccolo, 3. g.
Lujka Obratov, flauta, 1. g.
Livia Glavinović, oboa, 2. g.
Jan Plevko, klarinet, 5. g.
Marta Burazer, bas klarinet, 2. g.
Bruno Laktaš, rog, 4. g.
Lovro Ćutić, truba, 4. g.
Karlo Dijanić, tuba, 4. g.
Marin Benja, udaraljke, 1. g.
Svit Štarkl, udaraljke, 3. g.
Olena Antošina, udaraljke, 2. g.
Ivan Brigljević, timpani, 4. g.
Nika Zubac, violina, 4. g.
Michael Heaton, violina, 3. g.
Paulina Tuhtan, violina, 1. g.
Sara Nikolina Čehić, viola, 2. g.
Ina Kumer, viola, 1. g.
Nina Lucia Perina, violončelo, 3. g.
Regine Korbar, violončelo, 1. g.
Marko Rajtora, kontrabas, 1. g.
Dirigent: Lovro Žagar
Mentor: doc. art. Ivan Josip Skender

Fabijan Košćak: Pet pjesama na japanske tekstove Matsua Bashōa za mezzosopran, flautu, violončelo, udaraljke i klavir
Klavir, 4. g.
Ana Kovačev, flauta, 3. g.
Janko Franković, violončelo, mag. mus.
Tena Maletić Vedernjak, mezzosopran, apsolventica glazbene pedagogije
Fabijan Košćak, klavir, 4. g.
Franko Štrbac, udaraljke, 3. g.
Mentorica: doc. art. Julia Gubajdullina

Podaci o programu preneseni su s mrežnih stranica Muzičke akademije. Za sve ažurirane informacije posjetite stranicu i društvene mreže Muzičke akademije.

Moglo bi Vas zanimati