21
lip
2022
Vijesti plus

Grožnjan - Što donosi edukativni program glazbenog ljeta 2022.?

Jeunesses Musicales Croatia

share

Tik preko puta poznatog ‘brda filmova’, Motovuna, nalazi se glazbenicima vrlo poznato ‘glazbeno brdo’, kamo svakog ljeta nebrojeni mladi glazbenici i njihovi iskusniji kolege odlaze susresti se, naučiti, počiti, razmijeniti iskustva i znanja, uživati u istarskoj prirodi i nadahnuću za nimalo lak rad na svojim glazbeničkim vještinama. Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži
u Grožnjanu i ove godine priprema niz majstorskih seminara, radionica, skupova i tečajeva uz koje se u Grožnjanu odvija i niz koncerata. Donosimo program ovogodišnjih događanja na ‘brdu glazbe’, u Grožnjanu, a sve pojedinosti, opise, profile voditelja i programa možete pronaći na stranicama HGM-a.

26. 06. – 03. 07. Junior Percussion Camp

Ovaj udaraljkaški kamp za mlade namijenjen je udaraljkašima i udaraljkašicama od 6 godina na dalje. Kroz 6 aktivnih dana nudi 6 radionica (bodypercussion, mali bubanj, marimba, set bubnjeva, timpani i improvizacija), 10 sati skupnog muziciranja, 2 sata individualno s nastavnikom te 2 koncerta polaznika u čarobnom srednjovjekovnom istarskom gradiću Grožnjanu.
Glavni cilj kampa je upoznati se sa šarolikim svijetom udaraljki kroz osnove sviranja klasičnih udaraljki (koje se koriste u simfonijskom orkestru), ali i neklasičnih, kao na primjer sviranja po vlastitom tijelu – bodypercussion te kroz nastavu skupnog muziciranja povezati učenike, razvijati njihovu kreativnost, samopouzdanje i glazbene vještine. Voditelj kampa je udaraljkaš i pedagog Josip Konfic.

Josip Konfic

05. 07. – 13. 07. Violina, viola i violončelo

Cilj ovog tečaja pod vodstvom slovenskih pedagoga Armina Sešeka, Nejca Mikoliča i Milana Hudnika je omogućiti glazbenicima bolji razvoj tehnike i interpretacije, sudjelovanje u oblikovanju analitičkog i sistematičnog načina vježbanja, razvijanje glazbene memorije i glazbene interpretacije. U dogovoru s pedagogom, mogući su i posebni zadaci (korekcija tehnike, tonske vježbe…). Pedagozi i profesori violine se uz pasivno sudjelovanje ljetne škole mogu dogovoriti za individualni rad sa instrumentom ili bez njega. Tečaj je namijenjen svima, od početnika do studenata koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, prijemne ispite za muzičke akademije ili audicije za orkestre.

11. 07. – 19. 07. 2022. Ethno Croatia & Ethno on the road

Ethno Croatia je projekt JMI u kojem o tradicijskoj glazbi mladi ljudi uče jedni od drugih i uz pomoć mentora, produbljuju i šire svoja znanja o vlastitoj tradicijskoj glazbenoj kulturi, ali i o nasljeđu drugih kultura čiji baštinici sudjeluju u ovom međunarodnom kampu. Kroz učenje glazbenih tradicija drugih, mladi ljudi uče o jednakosti, toleranciji i demokraciji.

Ethno Croatia, u periodu od 11. 07. – 19. 07. 2022. , okupit će mlade glazbenike u MKC HGM u u Grožnjanu iz cijeloga svijeta koji će se družiti i jedni od drugih učiti o glazbi iz zemalja iz kojih dolaze. A tu se nađu mladi glazbenici od Belgije, Danske, Hrvatske, Švedske, Estonije, Zimbabvea, Španjolske, Finske, Jordana,Čilea do Engleske itd. Ovogodišnji voditelji radionice su Cristobal Araya (Čile) i Lucija Maroević (Hrvatska). Ovogodišnja turneja uključuje nekoliko gradova po Hrvatskoj (Grožnjan, Gornja Stubica, Slavonski Brod I Zagreb) te festival: Jazz is Back – BP 2022.. u Grožnjanu.

JMI, HGM, ethno croatia, Grožnjan

Međunarodna ljetna škola: Jazz – truba, trombon, saksofon, pjevanje, gitara, kontrabas, el. bas, bubnjevi, glasovir, ansambl

Glavne teme ljetne jazz škole HGM u Grožnjanu, uz individualni rad s profesorima, uključuju: sviranje u malim sastavima (combo), funkcioniranje dobre ritam sekcije, te rad na tome kako improvizirati na zadanu temu i harmonijski slijed. Tijekom ljetne jazz škole održava se i Međunarodni Jazz Festival “Jazz is back! BP” gdje će studenti (pojedinačno i u grupama) nastupiti u programu festivala, a ujedno imati jedinstvenu priliku provoditi večeri slušajući  starije kolege profesionalce.

Program je ostvaren u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom Zagreb, te je dio programa JMI – JM Jazz World. Mentori ovogodišnje Jazz akademije Grožnjan su: Luis Bonilla /US/A/, Joe Kaplowitz /HR/US/, Alex Sipiagin /US/RUS/, Dick Oatts /US/, Goran Rukavina /HR/,Lea Lovrenčić /HR/,Elvis Stanić /HR/ i Karlheinz Miklin Jr. /A/

19. 7. – 25. 7. Croatia drum camp

Famoudou Don Moye /US/F/, John Rilley /US/, Karlheinz Miklin Jr. /A/ i Marko Lazarić /HR/ voditelji su ovogodišnjeg programa Croatia drum camp.

27. 7. – 5. 8. – Gudački seminar (violina, viola, violončelo, kontrabas & Komorni gudački orkestar HGM-a

Solistička i komorna literatura po izboru polaznika (2 ili više skladbi) dio je programa na kojem će u svakodnevnom intenzivnom radu s profesorima, kroz individualnu nastavu i skupno muziciranje, omogućiti usavršavanje tehnike sviranja i umjetničko sazrijevanje. Cilj ovog tečaja je razvijanje tehnike, sistematizacija vježbanja, analitički pristup te glazbeni razvoj. Na programu orkestralnih dionica je opširni opus klasičnog repertoara simfonijskog i komornog orkestra, kao i dionice kontrabasa za orkestar. Voditelji su: Anđelko Krpan /HR/, Milan Čunko /HR/ Branimir Pustički /HR/ te Ilin Dime Dimovski /MK/.

15. 8. – 24. 8. – 52. Ljetna međunarodna pijanistička škola Grožnjan

Od 15. do 24. kolovoza u Grožnjanu seminare će voditi profesori Dragomir Bratić, Konstantin Krasnitski, Bojan Martinović, Danijel Oto i Katarina Krpan, voditeljica Ljetne međunarodne pijanističke škole. Počasna gošća 52. Ljetne međunarodne pijanističke škole je profesorica Manana Kandelaki, koja je uz profesora emeritusa Vladimira Krpana i profesora emeritusa Arba Valdmu, koji su bili gosti 2020. godine, ostavila poseban trag u Grožnjanu tijekom proteklih pedeset godina.

Uz vrhunske predavače, mlade, perspektivne pijaniste, predavanja i koncerte, škola ove godine otvara svoja vrata i učiteljima i nastavnicima posebnim sadržajima vezanim uz njihov stručno-pedagoški rad.
Uz rad sa učenicima i studentima i svakodnevne koncerte, sudionici škole uživat će u izložbi i koncertu u čast velikog hrvatskog skladatelja Borisa Papandopula, recitalu mladog pijanista Zvjezdana Vojvodića, a do finalne završne koncertne večeri koja će se održati 22. kolovoza u Kaštelu s početkom u 20 sati, za učitelje i nastavnike organizirat će se radionice, ogledni satovi i predavanja uživo i online.
Koncerti i predavanja bit će prenošeni putem Youtube kanala Hrvatske glazbene mladeži.

HGM JMI

24. 8. – 30. 8. – Seminar za horniste

U sklopu seminara za mlade horniste planirana je individualna nastava, rad s korepetitorom, komorna glazba, tehnika disanja, tehničke vježbe, solo repertoar i repertoar komorne glazbe. Tečaj je namijenjen svima, od početnika do studenata koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, prijemne ispite za muzičke akademije ili audicije za orkestre. Predavači su: Palma Szilagyi /HU/ i Hrvoje Pintarić /HR/.

28. 8. – 02. 9. – Seminar za saksofoniste

Tečaj saksofona koji vodi Tomislav Žužak namijenjen je kandidatima svih uzrasta, od početnika do studenata, te mladim profesionalcima. S obzirom na potrebe i želje polaznika moguć je rad na temeljnim tehnikama: disanju, postavi tona, tehnici rada prstiju. Studenti i profesionalci mogu savladati ili usavršiti vještinu izvođenja specijalnih efekata ili tehnika: multifona, cirkularnog disanja, subtona, slap-tongue i visokog registra. Za razvoj interpretacije polaznici trebaju pripremiti dva ili više djela iz cjelokupne literature za klasični saksofon, koja će se intenzivno uvježbavati uz klavirskog suradnika. Predviđen je i rad u komornim skupinama. Posebno će se razmatrati aspekti scenskog nastupa.

25. 8. – 1. 9. – Oboa, klarinet i komorni sastavi

Zagrebački puhački trio i njegovi članovi nude individualnu nastavu s pojedincima, ali i s ansamblima komorne glazbe (duo, trio, kvartet, kvintet puhača). U okviru individualne nastave uključen je rad na željenom repertoaru kandidata, studiju orkestarskih sola, izradi piskova (za obou i fagot), kao i savladavanju svih tehničkih i fizičkih aspekata, te suvremenih tehnika izvođenja na instrumentima. Komornim sastavima bi se bavili bez obzira na dob, iskustvo ili razinu izvođenja.

Posebno želimo pružiti priliku najmlađim naraštajima kao i svim neprofesionalnim glazbenicima koji već sudjeluju u izvođenju u raznim formacijama, i žele saznati kako sa što manje napora i sa što više užitka mogu izvoditi na svojem instrumentu. Predavači su Dario Golčić i Marko Zavišić.

Seminar klarineta namijenjen je kandidatima svih uzrasta, od početnika do studenata, te mladim profesionalcima. S obzirom na potrebe i želje polaznika moguć je rad na temeljnim tehnikama: disanju, postavi tona, postavci intonacije i tehnici rada prstiju. Studenti i profesionalci mogu savladati ili usavršiti vještinu izvođenja specijalnih efekata ili tehnika: multifona, cirkularnog disanja, dvostrukog staccata, slap-tongue i tehnike sviranja različitih registara.

1. 9. – 6. 9. – Cantus Junior Grožnjak – radionica suvremene glazbe

Berislav Šipuš i Stjepan Vuger bit će voditelji prve radioncie suvremene glazbe  Grožnjanu.

 

Tijekom radionice izvest će se skladbe:
Sanda Majurec: Incontri
Ante Knešaurek: O jednom trenutku usamljenosti
Sanja Drakulić: Retrouve
Berislav Šipuš: Dick Tracy

Program završnog koncerta:

Olja Jelaska: Leptiri
Boris Papandopulo: Komorna simfonija
Krešimir Seletković: disOrder
Berislav Šipuš: Tan Hetti

Radionica je otvorena za sve mlade glazbenike i instrumentaliste koji žele započeti suradnju s ansamblom Cantus Junior te koji žele upoznati hrvatsku suvremenu glazbu. Ansambl će biti sastavljen od sljedećih instrumenata: flauta, oboa, klarinet/bas klarinet, fagot, rog, udaraljke (1), klavir, violina (2), viola, violončelo, kontrabas. Prva je to radionica ansambala Cantus Junior i Asmangu u Grožnjanu.

03. 9. – 7. 9.  – Operni studio  

Operni studio kao glazbena radionica opernog pjevanja pod vodstvom Berislava Jerkovića ima za cilj intenzivno usvajanje znanja i vještina vokalne umjetnosti kod mladih pjevača. Individualnim radom s voditeljem-mentorom polaznici će usavršiti svoje glasovne sposobnosti, i to kroz tehnički rad na opernoj literaturi. Naučit će postupke i strategije samostalnog učenja vokalnog djela, samostalne pripreme partiture, upoznati tehničke, stilske i interpretacijske elemente te načela vokalne umjetnosti.

Program rada će posebno previdjeti savladavanje opernih arija, recitativa, pjevanja u opernom ansamblu te protokole scenskog opernog rada. Svi polaznici će raditi na vokalno-tehničkim aspektima, analizi i interpretaciji opernih arija, ansambala, na opernoj režiji kao i na vještinama javnog, pjevačkog nastupa. Pjevači koji pohađaju ovu radionicu, sudjelovati će u završnom koncertu.

6. 8. – 13. 8. – Campus Musica Antica

Campus „Musica Antica“ u suradnji Hrvatske Glazbene Mladeži i Sveučilišta u Ljubljani (Akademija za glazbu/Odjel za Staru glazbu) vodit će Egon Mihajlović /Sl/, Winfried Hackl, Andrea Guttmann Lunenburg (AT), Bettina Simon (AT/D), Matthijs Lunenburg (AT/NL), Lucia Rizzello /IT/ te Monika Tóth, a umjetnički ravnatelji Campusa su Tonči Bilić i Egon Mihajlović.

Grožnjan

“Projekt Međunarodnog kulturnog centra HGM-a u Grožnjanu svega je 15 godina mlađi od udruge koja zadnjih 68 godina razvija povjerenje i utjecaj za važnost glazbenog i kulturnog obrazovanja, te stvara prostor za razvoj i promociju mladim glazbenicima.Osim aktivnosti vezanih za razvoj mlade publike, promocije mladih glazbenika Glazbena mladež stvorila je pojam ljetnih glazbenih kampova gdje se okupljaju mladi glazbenici i usavršavaju pod vodstvom čuvenih profesora, zajedno sviraju, rade i žive, a upravo je Grožnjan za te aktivnosti idealan.

Centar u Grožnjanu je jedini glazbeni centar osnovan od strane međunarodne organizacije i ima status Svjetskog mjesta susreta glazbenih mladeži.

Zašto baš Grožnjan? Osim povoljnih geografskih, klimatskih i prometnih uvjeta i političke podrške u to doba, taj mali, stari istarski grad na optimalni način zadovoljava potrebe likovnih umjetnika i Glazbene mladeži za mjestom zajedničkog okupljanja i rada , a sa druge pak strane su umjetnici i Glazbena mladež nude superioran program obnove njegova života.

Vjerojatno je i zato jer zapušteni grad popunjen adekvatnim civilizacijskim i kulturnim sadržajem postao osnovicom kulturne sinteze najrazličitijih stvaralačkih disciplina. S maštom i ljubavi stvoren je u Grožnjanu prostor integralne humanosti. Dakle: na samom početku Grožnjan je imao viziju budućnosti koja njegov slučaj čini univerzalnim.”

Moglo bi Vas zanimati