15
velj
Zagreb
Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Otac, sin i kum / ciklus koncerata Vivat academia

Zagreb | Koncertna dvorana Blagoje Bersa

15. 02. 2023 | 20:00

Otac, sin i kum / ciklus koncerata Vivat academia

1

share

Ciklus koncerata Vivat academia uvijek donosi neuobičajene programe, a na koncertu Otac, sin i kum mladi glazbenici izvest će bogati barokni program na stilski obaviješten način. Većinu kompozicija s programa slušamo prvi put na Muzičkoj akademiji!

Program koncerta Otac, sin i kum, kojeg slušamo u dvorani Blagoje Bersa u srijedu 15. veljače od 19 sati, čine skladbe tri vrsna barokna kompozitora – dva velikana visokog baroka, Johanna Sebastiana Bacha i Georga Philippa Telemanna te Bachovog sina i Telemannovog kumčeta Carla Philippa Emanuela Bacha. Bogat program izvest će studenti koje je okupila Laura Vadjon u Barokni ansambl Muzičke akademije. Posebno mjesto na koncertu pripada trubačima Mateju Vukić, Lovri Ticlu i Lovri Čutiću koji će uz svoje moderne trube svirati i one prirodne, dvojici vrsnih čembalista Benjaminu Pölheu i Dubravku Ćepuliću Polgaru te sopranistici Nikolini Hrkać.

Carl Philipp Emanuel Bach: Fanfare: March-For The Ark

Matej Vukić, Lovro Ticl, Lovro Čutić, trube
Luka Mihajlović, timpani

Johann Sebastian Bach (1685.-1750.): Koncert za dva čembala, gudače, basso continuo u C-duru, BWV 1061
Allegro – Adagio – Fuga

Benjamin Polhe, Dubravko Ćepulić Polgar, čembala
Sandra Grubišić, Tanja Felja, violine
Filip Nemet Gužvić, viola
Roko Silić, violončelo

Carl Philipp Emanuel Bach (1714.-1788.): Fantasia sopra Jesu meines Lebens Leben

Doris Tkalčević, violina
Ema Jančetić, oboa
Ariana Gugec, flauta
Roko Silić, violončelo
Benjamin Polhe, čembalo

Georg Philipp Telemann (1681.-1767.): Kantata Zürne nur, du alte Schlange, TWV 1:1735a
Arija, Recitativ, Arija

Nikolina Hrkać, sopran
Ema Smiljanić, violina
Ana Majer, violončelo
Matej Vukić, truba
Dubravko Ćepulić Polgar, čembalo

***

Georg Philipp Telemann: Kvartet za flautu, obou, violinu i continuo u G-duru, TWV 43:G2
(Musique de Table)
Largo – Allegro – Largo, Vivace – Moderato – Vivace, Grave, Vivace

Ana Labazan Brajša, violina
Ema Jančetić, oboa
Ariana Gugec, flauta
Vid Krpan, violončelo
Benjamin Polhe, čembalo

Georg Philipp Telemann: Koncert za tri trube, timpane, dvije oboe, gudače i basso continuo u D-duru, TWV 54:D3
Intrada – Grave, Allegro, Largo, Vivace

Lovro Ticl, Lovro Čutić, Matej Vukić, trube
Luka Mihajlović, timpani
Ivan Baričević, Ema Jančetić, oboe

Johann Sebastian Bach: Kantata Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51
Arija: Jauchzet Gott in allen Landen
Recitativo: Wir beten zu dem Tempel an
Arija: Höchster, mache deine Güte
Choral: Sei Lob und Preis mit Ehren
Arjia: Alleluja

Nikolina Hrkać, sopran
Matej Vukić, truba

Barokni ansambl Muzičke Akademije u Zagrebu
Violine: Sandra Grubišić, Ana Labazan Brajša, Ema Smiljanić, Doris Tkalčević, Tanja Felja, Ana Biškup, Mengsen Wang
Viole: Filip Nemet Gužvić, Tin Reba
Violončela: Ana Majer, Roko Silić, Vid Krpan
Kontrabas: Karlo Filipec
Flauta: Ariana Gugec
Oboe: Ivan Baričević, Ema Jančetić
Trube: Matej Vukić, Lovro Ticl, Lovro Čutić
Timpani: Luka Mihajlović
Čembala: Benjamin Polhe, Dubravko Ćepulić Polgar

Cijena ulaznice u pretprodaji: 3 EUR.
Cijena ulaznice na dan koncerta: 5 EUR.
Ulaznice se kupuju na web portalu Ulaznice.hr, ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni dvorane Blagoje Bersa dva sata prije početka koncerta.

Sljedeći događaj

15 - 19
velj
Zagreb
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
29. Međunarodno natjecanje Mladi Virtuozi